Trodat 4724 - Möhürcü

Trodat 4724

50 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 40 mm x 40 mm

Şriftin Hündürlüyü : 3 mm