Prodat 4921 - Möhürcü

Prodat 4921

35 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 12 mm x 12 mm