Trodat 4729 - Möhürcü

Trodat 4729

55 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 50 mm x 30 mm

Şriftin Hündürlüyü : 3 mm