Trodat 4727 - Möhürcü

Trodat 4727

60 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 60 mm x 40 mm

Şriftin Hündürlüyü : 4 mm