Trodat 4726 - Möhürcü

Trodat 4726

65 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 75 mm x 38 mm

Şriftin Hündürlüyü : 4 mm