Trodat 4750 - Möhürcü

Trodat 4750

45 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 41 mm x 24 mm

Şriftin Hündürlüyü : 4 mm