Trodat 4813 - Möhürcü

Trodat 4813

45 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 26 mm x 9 mm

Şriftin Hündürlüyü : 3.8 mm