О нас

Преимущества

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

«Möhürcü» şirkəti 2015-ci ildən fiziki və hüquqi şəxslərə, dövlət müəssisələrinə yüksək səviyyədə keyfiyyətli və sürətli xidmət göstərək öz sahəsində inamla irəliləyir. Əsas üstünlüyümüz sürətli xidmət göstərməyimizdir ki, bu fərqliliyimiz müştərilərimizin böyük rəğbətinə səbəb olmuşdur. Şirkətimiz fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər və dövlət müəssisələri üçün möhür və ştampların, həmçinin nömrə vuran, tarix vuran, plombir, kapilyar və faksimil (imza) möhürlərinin və ciddi hesabat blanklarının hazırlanması xidmətlərini həyata keçirir. Müəllimlər, həkimlər, hüquqşünaslar, mühasiblər və digər peşə sahibləri, həmçinin kitabsevərlərə özəl möhürlərin də hazırlanması gördüyümüz işlər sırasındadır.

Bunlarla yanaşı dəvətnamləri, hədiyyə qutularını möhürləmək üçün şam möhürləri, şirniyyat, sabun və s. məhsulların istehsalı zamanı istifadə edilən bronze möhürlərin hazırlanması tərəfimizdən təşkil edilir.