Tələb olunan sənədlər

İlk möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Qurumun Dövlət reyetsrindən çıxarışı;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Müraciət edən qanuni təmsilçi (direktor) və ya təsisçi özü olmadıqda müraciət edən şəxsə müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.

İkinci və ardıcıl olaraq digərlər möhürlərinin sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Qurumun Dövlət reyetsrindən çıxarışı;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Müraciət edən qanuni təmsilçi (direktor) özü olmadıqda müraciət edən şəxsə müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair ilk möhür ilə təsdiqlənmiş etibarnamə.

Dublikat möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Qurumun Dövlət reyetsrindən çıxarışı;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Qeydə uyğun olaraq əlavələr;
Müraciət edən qanuni təmsilçi (direktor) özü olmadıqda müraciət edən şəxsə müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair ilk möhür ilə təsdiqlənmiş etibarnamə/möhür itirildikdə isə qurumun adından notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.
Qeyd:
Dublikat möhür möhür itirildikdə və ya yarasız hala düşdükdə sifariş verilir;
Möhür itirildikdə əlavə olaraq Azərb.Res. DİN-nin Tapıntılar bürosundan möhürün tapılmamasına dair arayış və itirilməsi barədə qəzetdə elan;
Möhür yararsız hala düşdükdə əlavə olaraq yarasız hala düşmüş möhür təqdim edilir.

İmza-möhür (faksmil) sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Qeyd:
imza-möhürün (faksimilin) sifarişi etibarnamə əsasında digər şəxs tərəfindən sifariş verilə bilməz.

Fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) ilk möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Müraciət edən Fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.

Fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) ikinci və ardıcıl olaraq digərlər möhürlərinin sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Müraciət edən Fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) ilk möhürü ilə təsdiq edilmiş etibarnamə.

Fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) dublikat möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Qeydə uyğun olaraq əlavələr;
Müraciət edən fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair ilk möhür ilə təsdiqlənmiş etibarnamə/möhür itirildikdə isə fərdi sahibkarın (fiziki şəxsin) adından notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.
Qeyd:
Dublikat möhür möhür itirildikdə və ya yarasız hala düşdükdə sifariş verilir;
möhür itirildikdə əlavə olaraq Azərb.Res. DİN-nin Tapıntılar bürosundan möhürün tapılmamasına dair arayış;
möhür yararsız hala düşdükdə əlavə olaraq yarasız hala düşmüş möhür təqdim edilir.

Təsərrüfat fəaliyyətinin subyektinin ləğvetmə prosesində olmasına dair möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Dövlət reyetsrindən çıxarışı;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Möhürün Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən ləğv edilməsinə dair Akt və / və ya müvafiq təsərrüfat subyektinin ləğv etmə prosessində olmasını təsdiq edən bildiriş;
Müraciət edən təsviyəçi özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.

Təsərrüfat fəaliyyətinin subyektinin ləğvetmə prosesində olmasına dair möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Diplom;
Qeydə uyğun olaraq əlavələr;
Müraciət edən həkimin özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.
Qeyd:
möhürdə hər hansı bir səhiyyə qurumun adının yazılması yalnız həmin qurumun rəsmi məktubu əsasında mümkündür;
möhür həkimin vəzifəsi təqdim edilmiş iş yerindən arayışa əsasən hazırlanır.

Vəkilin (fərdi qaydada fəaliyyət göstərən) ilk möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Vəkil vəsiqəsi;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Vəkillər Kollegiyası tərəfindən təsdiq edilmiş layihə;
Müraciət edən vəkil özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.

Auditorun(fərdi qaydada fəaliyyət göstərən) ilk möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Lisenziya;
Qeydiyyat (VÖEN) şəhadətnaməsi;
Müraciət edən auditorun özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.

Eklibris (kitabxana möhürü) möhürünün sifarişi üçün:

Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi;
Müraciət edən özü olmadıqda müvafiq səlahiyyətin verilməsinə dair müraciət edən şəxsə notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbindən istifadəyə dair tələblər:

Möhürün üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin həkk edilməsi üçün müraciət edən qurumun nizamnaməsində/ əsasnaməsində Dövlət gerbindən istifadəyə icazə qeyd edildikdə nizamnaməni/ əsasnaməni və ya tabeçiliyində olan yuxarı qurumun Dövlət gerbindən istifadəyə yazılı icazəsi təqdim etməlidir.