Trodat 5440 - Möhürcü

Trodat 5440

95 

Maksimum mətn lövhəsinin ölçüsü : 49 mm x 28 mm

Tarixin Hündürlüyü : 4mm